Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
16 PLAM - 02 TĐKT: Tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Xã, Phường, Thị trấn
17 PLAM - 01 TĐKT: Tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã, Phường, Thị trấn
18 Plam 05 GDĐT:Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã, Phường, Thị trấn
19 PLAM QT 01 - TNMT :Xác nhận bản khai chuyển nhượng hoặc đơn xin sang tên hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Cấp Xã, Phường, Thị trấn
20 PLAM QT 67 LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo QĐ 62/2011/QĐ-TTG đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Cấp Xã, Phường, Thị trấn
21 PLAM QT 66 LĐTBXH :Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, ... Cấp Xã, Phường, Thị trấn
22 PLAM QT 65 LĐTBXH : Giải quyết chế độ BHYT đối với CCB theo NĐ 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh CCB Cấp Xã, Phường, Thị trấn
23 PLAM QT 64 LĐTBXH : Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi Cấp Xã, Phường, Thị trấn
24 PLAM QT 63 LĐTBXH : Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
25 PLAM QT 62 LĐTBXH :Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
26 PLAM QT 61 LĐTBXH : Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
27 PLAM QT 60 LĐTBXH :Cấp Giấy xác nhận khuyết tật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
28 PLAM QT 59 LĐTBXH : Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
29 PLAM QT 58 LĐTBXH : Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
30 PLAM QT 57 - LĐTBXH : Phân loại, đánh giá xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp phường Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang