Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
46 PLAM QT 41 LĐTBXH : Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo Cấp Xã, Phường, Thị trấn
47 PLAM QT 40 LĐTBXH :Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
48 PLAM QT 39 LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
49 PLAM QT 38 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với người bị nhiễm chất độc hóa học Cấp Xã, Phường, Thị trấn
50 PLAM QT 37 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg đối với trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
51 PLAM QT 36 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần Cấp Xã, Phường, Thị trấn
52 PLAM QT 35 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người HĐKC giải phóng dân tộc và tù đày Cấp Xã, Phường, Thị trấn
53 PLAM QT 34 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị công nhận danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Cấp Xã, Phường, Thị trấn
54 PLAM QT 33 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị xác nhận Liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
55 PLAM Q T 32 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong Cấp Xã, Phường, Thị trấn
56 PLAM QT 31 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
57 PLAM QT 30 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
58 PLAM QT 29 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Cấp Xã, Phường, Thị trấn
59 PLAM QT 28 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
60 PLAM QT 27 LĐTBXH : Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang