Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
61 PLAM QT 26 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 Cấp Xã, Phường, Thị trấn
62 PLAM QT 25 - LĐTBXH : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với thân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương Cấp Xã, Phường, Thị trấn
63 PLAM QT 24 - LĐTBXH : Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo Cấp Xã, Phường, Thị trấn
64 PLAM QT23 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, đổi lại thẻ thương binh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
65 PLAM QT 22 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ gia đình liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
66 PLAM QT 21 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, tìm mộ liệt sỹ, chuyển mộ liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
67 PLAM QT 20 - LĐTBXH :Xác nhận đơn đề nghị giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT các đối tượng người HĐKC đã hưởng trợ cấp 01 lần Cấp Xã, Phường, Thị trấn
68 PLAM QT 19 - LĐTBXH :Xác nhận đơn đề nghị giám định sức khỏe đối với thân nhân người có công để đủ điều kiện giải quyết tuất hàng tháng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
69 PLAM QT 18 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
70 PLAM QT 17 LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và một lần đối với thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến Cấp Xã, Phường, Thị trấn
71 PLAM QT 16 LĐTBXH :Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà Cấp Xã, Phường, Thị trấn
72 PLAM QT 15 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
73 PLAM QT 14 - LĐTBXH : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương Cấp Xã, Phường, Thị trấn
74 PLAM QT-13 LĐTBXH : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
75 PLAM QT12 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang