Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
76 PLAM QT11 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến Cấp Xã, Phường, Thị trấn
77 PLAM QT 10 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
78 PLAM QT 09 - LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
79 PLAM QT-08 LĐTBXH : Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
80 PLAM QT-07 LĐTBXH :Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với thân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương đã từ trần Cấp Xã, Phường, Thị trấn
81 PLAM QT-06 LĐTBXH: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
82 PLAM QT-05 LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
83 PLAM QT-04 LĐTBXH : Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, “bà mẹ việt nam anh hùng” Cấp Xã, Phường, Thị trấn
84 PLAM-QT03 LĐTBXH : Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 Cấp Xã, Phường, Thị trấn
85 PLAM-QT02 LĐTBXH : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
86 PLAM-QT01 LĐTBXH : Xác nhận đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
87 Plam TNMT 11: Tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Cấp Xã, Phường, Thị trấn
88 Plam TNMT 10: Thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. Cấp Xã, Phường, Thị trấn
89 Plam TNMT 09: Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố để tổ chức việc cưới, việc tang Cấp Xã, Phường, Thị trấn
90 Plam TNMT 08: Xác định tình trạng nhà để phục vụ đăng ký cư trú Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang