Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
91 Plam TNMT 07: Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Cấp Xã, Phường, Thị trấn
92 Plam TNMT 06: Tra cứu thông tin từ hồ sơ địa chính Cấp Xã, Phường, Thị trấn
93 Plam TNMT 05: Xác nhận ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cấp Xã, Phường, Thị trấn
94 Plam TNMT 04: Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận Cấp Xã, Phường, Thị trấn
95 Plam TNMT 03: Giải quyết khiếu nại về đất đai Cấp Xã, Phường, Thị trấn
96 Plam TNMT 02: Hòa giải tranh chấp đất đai Cấp Xã, Phường, Thị trấn
97 Plam 29 TP: Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
98 Plam 28 TP: Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Cấp Xã, Phường, Thị trấn
99 Plam 23 TP: Cấp bản sao trích lục hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
100 Plam 20 TP: Đăng ký giám hộ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
101 Plam 19 TP: Đăng ký nhận cha, mẹ, con Cấp Xã, Phường, Thị trấn
102 Plam 18 TP: Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Cấp Xã, Phường, Thị trấn
103 Plam 17 TP: Đăng ký lại khai tử Cấp Xã, Phường, Thị trấn
104 Plam 12 TP: Đăng ký kết hôn Cấp Xã, Phường, Thị trấn
105 Plam 08 TP: Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang