9 lưu ý khi xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2022

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17h00 ngày 15/7/2022, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu về cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo.

Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Văn bản số 2598/NGDĐT-GDĐH ngày 20/6/2022 hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục Mần non. Theo đó, đề nghị thí sinh lưu ý một số nội dung sau:

- Tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo trên đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo và thực hiện các quy định của cơ sở đào tạo về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện.

- Khai báo đầy đủ và đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành, trước 17h00 ngày 15/7/2022, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu về cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo.

- Từ ngày 01/7/2022 đến 17h00 ngày 18/7/2022, theo hướng dẫn của sở giáo dục & đào tạo, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh lại với thầy, cô có trách nhiệm nơi thí sinh học cấp THPT để sửa sai nếu có.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cụ thể từ ngày 12/7/2022 đến 18/7/2022, thí sinh: tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân và kê khai thông tin trên phiếu; nộp phiếu tại điểm tiếp nhận để nhận thông tin tài khoản phục vụ công tác tuyển sinh.

- Đăng ký và xử lý nguyện vọng

+ Từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần: Việc đằng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia; Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin của thí sinh trên hệ thống; các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết; tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển; thí sinh hoàn thành việc dự tuyển của cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo, nếu đủ điều kiện trúng tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyên vọng xét tuyển trên hệ thống để được xét tuyển theo quy định.

+ Từ ngày 21/8/2022 đến 17h00 ngày 28/8/2022: Thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ  tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên của thí sinh, xác nhận số lượng nguyện vọng xét tuyển, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

- Xác nhận nhập học:

+ Đối với thí sinh trúng tuyển thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hoặc cổng dịch vụ công quốc gia như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển, nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung.

+ Trước 17h 00 ngày 30/9/2022, tất cả thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

- Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

- Thí sinh nộp minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo. Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Nguồn: 

Phổ biến giáo dục pháp luật Hà Nội

Viết bình luận

Xem thêm tin tức