Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của quận Hà Đông 15/07/2024
Thông báo vv công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 15/07/2024
Thông báo niêm yết công khai Kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2024 17/07/2024
Thông báo niêm yết công khai danh sách kê khai đối với 21 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc do UBND huyện Thanh Oai cấp năm 2002 - 2003 trên địa bàn phường Phú Lãm. 17/07/2024
Thông báo về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NS quý 2/2024 15/07/2024
Thông báo đăng ký tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh Bạch hầu 13/07/2024
TB Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường trên địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông. 12/07/2024
TB v/v Niêm yết, công khai văn bản quy định về chính sách tặng quà của các cấp nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) 06/07/2024
Thông báo tình hình dịch bệnh ho gà trên địa bàn phường Phú Lãm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh ho gà 03/07/2024
Thông báo V/v kiểm tra, xác định nguồn gốc; diện tích; hiện trạng sử dụng đất và công trình trên đất tại khu vực Chợ Xốm, phường Phú Lãm 02/07/2024
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 7/2024 01/07/2024
Kết quả giải quyết TTHC tháng 7 năm 2024 01/07/2024
UBND Phường Phú Lãm Thông báo tuyên truyền, niêm yết công khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 24/05/2024
Kết quả giải quyết TTHC tháng 6 năm 2024 01/06/2024
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân tháng 6/2024 01/06/2024
Thông báo Về việc công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2023 của UBND phường Phú Lãm 04/06/2024
Thông báo về việc áp dụng phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt bằng mã QR "động" khi thực hiện TTHC tại các Bộ phận Một cửa quận Hà Đông 31/05/2024
TB niêm yết công khai Bản đồ phục vụ công tác Bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án Vành đai 4 24/05/2024
THÔNG BÁO tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024, những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.(đối thoại lần 1) 24/05/2024
Thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, UBND các phường trên địa bàn quận Hà Đông 23/05/2024

Trang