Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo v/v Cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn phường Phú Lãm 17/05/2022
Thông báo Niêm yết công khai kết quả họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội theo NĐ 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 11/05/2022
Thông báo Niêm yết công khai kết quả họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội theo NĐ 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 09/05/2022
Thông báo v/v Chi trả trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội tháng 5-2022 11/05/2022
Thông báo v/v Mất tờ bổ sung trang phụ thế chấp ngân hàng của GCNQSD đất số BR 587406 do UBND quận Hà Đông cấp ngày 23/4/2014 và có xác nhận cảu Văn phòng đăng ký đất đai quận Hà Đông ngày 13/11/2021 mang tên Nguyễn Đình Hồng và bà Nguyễn Thị Thái Yên, đị 28/04/2022
Thông báo Công khai khoản thu ngoài ngân sách năm 2022 09/05/2022
Thông báo Chương trình công tác tháng 5 năm 2022 29/04/2022
Thông báo v/v Niêm yết công khai TTHC đang thực hiện tại cấp xã phường trên địa bàn thành phố Hà Nội 05/05/2022
Thông báo v/v Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai, TTXD và môi trường đô thị trên địa bàn phường Phú Lãm 29/04/2022
Thông báo v/v Treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước, 136 năm ngày Quốc tế Lao động; 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh v 28/04/2022
Thông báo v/v Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Phú Lãm 28/04/2022
Thông báo Niêm yết công khai kết quả họp Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ 20/04/2022
Thông báo về việc đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn phường 13/04/2022
Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của UBND phường Phú Lãm 06/04/2022
Thông báo Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022 08/04/2022
Thông báo Chương trình công tác tháng 04 năm 2022 31/03/2022
Thông báo về công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Phú Lãm 25/02/2022
ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH ĐẾN NGÀY 04/3: PHƯỜNG PHÚ LÃM CẤP ĐỘ 1, QUẬN HÀ ĐÔNG CÓ 5 PHƯỜNG "VÙNG CAM" 04/03/2022
Thông báo v/v Niêm yết công khai thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội 22/02/2022
Thông báo v/v Tổ chức thu dọn công tác trang trí khánh tiết trên địa bàn phường 17/02/2022

Trang