HỘI LHTN VIỆT NAM PHƯỜNG PHÚ LÃM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2024-2029

Sáng ngày 11/05/2024, Hội LHTN Việt Nam Phường Phú Lãm đã long trọng tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung của 55 đại biểu là thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 3000 thanh niên trong toàn phường, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 -2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 -2029.

 Đại hội đã hiệp thương 15 đồng chí vào ủy ban Hội khóa V , hiệp thương Chủ tịch Hội Khóa V trực tiếp tại đại hội, tại hội nghị Ủy ban Hội lần thứ nhất đã hiệp thương PCT Hội nhiệm kỳ 2024 -2029  để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần Tiên Phong - Đoàn Kết - Sáng Tạo - Đổi Mới - Tình Nguyện, đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội với sự tán thành của 55/55 đại biểu đạt 100%./.

Thực hiện: 

Đoàn TN

Viết bình luận

Xem thêm tin tức