Công An Phường

Để đảm bảo an toàn PCCC, Công an phường Phú Lãm tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân đảm bảo an toàn về PCCC, ...