Công An Phường

Ngày 06/8/2018, Công an quận Hà Đông đã có văn bản số 899/CAHĐ (XDPT) về việc tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội...