Quân Sự Phường

Từ ngày 1/4 đến ngày 15/4, Ban chỉ huy Quân sự Phường đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2013 cho nam thanh niên độ tuổi 17 (sinh năm 1996) có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.