Quận

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định V/v phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 01/07/2024
Quyết định về việc ban hành quy định công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của UBND cấp phường trên địa bàn Quận Hà Đông 26/12/2023
Quyết định về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hà Đông thành phố Hà Nội 15/04/2023
Quyết định Phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ (lần 2) nằm trong quy hoạch thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa và Phú Lãm quận Hà Đông 16/01/2023
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của quận Hà Đông 29/12/2022
Quyết định Phê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ Giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (Đoạn qua địa phận quận Hà Đông) 29/12/2022
Quyết định ban hành Quy chế phân công, phối hợp tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn quận Hà Đông 22/09/2022
Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong các lĩnh vực: Công thương, Tài chính Kế hoạch, Văn thư - Lưu trữ, Văn hóa thông tin) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hà Đông 28/08/2022