Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 PLAM_07/BPĐB_Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 PLAM_06/BPĐB_Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 PLAM_05/BPĐB_Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 PLAM_04/BPĐB_Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 PLAM_03/BPĐB_Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 PLAM_02/BPĐB_Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 PLAM_01/BPĐB_Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất(gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 PLAM_03/LT_Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 PLAM_18/HT_Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp quận) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 PLAM_01/BTNN_Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 PLAM_04/HGV_Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 PLAM_03/HGV_Thôi làm hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 PLAM_02/HGV_Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 PLAM_01/HGV_Công nhận hòa giải viên Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 PLAM_02/CN_Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang