Liên hệ

Liên hệ Phường Phú Lãm
Trụ sở Đảng ủy - UBND phường Phú Lãm
Địa chỉ: Số 5, Tổ 4 phường Phú Lãm - Quận Hà Đông.
Điện thoại: 0433 517085 Fax: 0433 824120.