Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày 16/8/2021, UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

​Mời xem infographic dưới đây:

Thực hiện: 

Bộ phận LĐTB&XH

Nguồn: 

Trang Thông tin Điện tử quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức