ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH ĐẾN NGÀY 04/3: PHƯỜNG PHÚ LÃM CẤP ĐỘ 1, QUẬN HÀ ĐÔNG CÓ 5 PHƯỜNG "VÙNG CAM"

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

04/03/2022

Nơi nhận: 

Ngày 04/3/2022, UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 169/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 04/3).

Theo đó, với các tiêu chí về mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng toàn Thành phố có 66 xã, phường, thị trấn cấp độ 1; 187 xã, phường, thị trấn cấp độ 2; 326 xã, phường, thị trấn cấp độ 3; không có đơn vị nào cấp độ 4.

Đối với quận Hà Đông:

- CẤP ĐỘ 3: phường Yết Kiêu, Dương Nội, Mộ Lao, Vạn Phúc, Văn Quán.

- CẤP ĐỘ 2: phường Nguyễn Trãi, Quang Trung, Kiến Hưng, Phú La, La Khê.

- CẤP ĐỘ 1: 07 phường còn lại trong đó có phường Phú Lãm

Chi tiết Thông báo số 169/TB-UBND ngày 04/3/2022 của UBND Thành phố Hà Nội

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo