ĐOÀN THANH NIÊN PHƯỜNG HỖ TRỢ GỬI TẶNG BỮA SÁNG CHO CÁC CHỐT TRỰC COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND- UBMTTQ phường, từ ngày 24/7 đến ngày 19/8/2021. Đoàn phường luôn duy trì hỗ trợ hơn 60 suất ăn sáng cho các chốt trực Covid trên địa bàn phường.

Đây là một hoạt động ý nghĩa được đoàn viên thanh niên duy trì trong suốt thời gian phòng chống dịch bệnh, mỗi một ngày các bạn đoàn viên sẽ chuẩn bị các suất ăn từ 5h30 sáng để gửi tặng các chốt. Đây là những tình cảm đặc biệt gửi tới các tổ trực chốt chúc các cô, chú, bác sẽ có thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh covid-19.

Thực hiện: 

Đoàn TN Phường

Nguồn: 

Đoàn TN Phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức