Đoàn thanh niên phường hỗ trợ tạo mã QR cho các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn phường và hỗ trợ chi trả cho đối tượng người lao động và sinh viên theo Công văn số 58/MTTQ-BTT ngày 22/9/2021 của Bạn thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông

Trong 2 ngày 25-26/09/2021 Đoàn thanh niên phường hỗ trợ 120 cửa hàng kinh doanh tạo thành công mã QR địa điểm và tăng cường hỗ trợ tham gia chi trả hỗ trợ 500.000đ cho các đối tượng người lao động và sinh viên.

Thực hiện Chỉ thị 22 ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, Trong 2 ngày 25-26/09/2021 Đoàn thanh niên phường Phú Lãm đã hỗ trợ trên 120 cửa hàng tạo thành công mã QR địa điểm để khách đến mua hàng khai báo y tế, phục vụ công tác truy vết.

Đồng thời các bạn đoàn viên thanh niên tham gia chi trả hỗ trợ 500.000đ cho các đối tượng người lao động và sinh viên theo Công văn số 58/MTTQ-BTT ngày 22/9/2021 của Bạn thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông về việc triển khai chi hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19, không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố từ ngày 25/9/2021.

Thực hiện: 

Đoàn TN Phường

Nguồn: 

Đoàn TN Phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức