Đoàn Thanh niên phường ra quân ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2021

Sáng ngày 30/5/2021, Đoàn phường Phú Lãm t chc ra quân Ngày ch nht xanh toàn quc ln th II năm 2021. Ti bui ra quân, Đoàn thanh niên phường dn v sinh môi trường khuôn viên nghĩa trang 

Đây là hot động ý nghĩa hưởng ng ngày môi trường Thế gii, góp phn to cnh quan xanh-sch-đẹp!

Thực hiện: 

Đoàn TN phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức