HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG PHÚ LÃM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Ngày 17, 18/5/2022, được sự nhất trí của Hội CCB quận Hà Đông và Đảng ủy phường Phú Lãm; Hội CCB phường Phú Lãm đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Về dự và chỉ đạo Đại hội: Lãnh đạo quận hội có đ/c: đc Đào Văn Cậy, Đc Lê Văn Nhân, - Phó Chủ tịch Hội CCB quận Hà Đông. Lãnh đạo Phường có đ/c: Đào Minh Đức - Bí thư Đảng ủy; đ/c Nguyễn Quang Vinh - Phó bí thư thường trực; đ/c Nguyễn Thị Thịnh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường, cùng các đ/c trong Đảng ủy, UBND, UBMTTQ  và 86 đ/c là đại biểu chính thức của Đại Hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh trực tiếp, thường xuyên và kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Lãm, sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của thường trực Hội CCB quận Hà Đông, sự phối hợp giúp đỡ và tạo điều kiện của UBND phường, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất của toàn thể cán bộ, hội viên và các thế hệ CCB phường góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB phường lần thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đề ra. Trong 5 năm qua, Hội CCB phường Phú Lãm thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cán bộ, hội viên CCB luôn đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và Khối đại đoàn kết toàn dân.

Bằng quyết tâm và sự đoàn kết chung sức, đồng lòng, cán bộ, hội viên Hội CCB phường Phú Lãm luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thực hiện tốt vai trò, vị trí, nhiệm vụ chính trị của Hội và 07 nhiệm vụ, 05 chuyên đề của Hội CCB Việt Nam, tích cực tham gia, xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Nét nổi bật trong công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022 đó là việc triển khai hiệu quả phong trào “CCB nêu gương sáng”, thực hiện đề án 03 của Hội Cựu chiến binh Thành phố, giúp nhau phát triển kinh tế. Hội đã xây dựng được nhiều hộ gia đình CCB làm kinh tế giỏi, tổng kết 5 năm phong trào CCB sản xuất làm kinh tế giỏi: có 175 hộ trong đó có 170 hộ cấp cơ sở, 05 hộ đạt cấp quận, qua khảo sát hàng năm có 175 hộ khá , giàu = 46%, 211 hộ trung bình = 54%. Các hộ gia đình làm kinh tế giỏi đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Hội thường xuyên duy trì 02 tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, 5 năm có trên 500 lượt hội viên được vay, số dư nợ trên 20 tỷ đồng, 100% các thành viên vay vốn đều phát triển được sản xuất, kinh doanh và chấp hành việc trả lãi, gốc theo đúng quy định. Các chi hội đều tích cực tham gia gây quỹ hoạt động và giúp nhau làm kinh tế, bình quân mỗi chi hội có số quỹ từ 15 đến 20 triệu đồng. Toàn hội có số quỹ 151 triệu đồng, bình quân đạt 415000 đ/hội viên. Cùng với đó, Hội đã tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ tại trưởng THCS Phú Lãm, trường Tiểu học Phú Lãm, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong 5 năm qua, Hội đã phát triển được 35 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn phường lên 386 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB phường tiếp tục bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương; từng bước đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; phấn đấu hàng năm 100% chi hội đạt TSVM, Hội CCB phường 4 năm đạt TSVM hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 năm đạt TSVM hoàn thành xuất săc nhiệm vụ được Hội CCB thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Trên 99% “Hội viên CCB gương mẫu” và gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa. Hội CCB phường đã phấn đấu vươn lên nằm trong tốp đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB quận Hà Đông.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch Hội CCB Quận Hà Đông và đ/c Đào Minh Đức - Bí thư Đảng ủy phường  ghi nhận những thành tích Hội CCB phường Phú Lãm đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí cũng nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB phường trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Các đ/c lãnh đạo Hội CCB Quận và lãnh đạo phường Phú Lãm mong muốn Hội CCB phường cần động viên cán bộ, hội viên tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt 6 Chương trình, Đề án của Quận ủy Hà Đông, các chủ trương phát triển KTXH của phường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt đề án 03 của Hội CCB thành phố về “CCB thành phố Hà Nội đoàn kết giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây nhà nghĩa tình đồng đội và hoạt động tình nghĩa”; Góp phần cùng địa phương đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Tiếp tục xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" để tạo sức mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội CCB.

Với chủ đề: Phát huy bản sắc truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống của Hội CCB Việt Nam "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới"-  Xây dựng tổ chức Hội "Trong sạch vững mạnh", góp phần xây dựng phường Phú Lãm Giàu đẹp - Thanh lịch - Văn Minh và kiên cường cách mạng". Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 08 chỉ tiêu cơ bản, 01 khâu đột phá, 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội Đại biểu Hội CCB phường Phú Lãm đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khoá VIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí, bầu 04 đại biểu chính thức, bầu 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB quận Hà Đông lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Nguyễn Đắc Định trúng cử Chủ tịch Hội CCB phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI:

Thực hiện: 

Hội CCB phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức