PHƯỜNG PHÚ LÃM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TẬP HUẤN, QUÁN TRIỆT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ

         Ngày 4 tháng 5 năm 2022, Công an phường Phú Lãm tham mưu UBND phường Phú Lãm tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt các nội dung Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn phường Phú Lãm.

         Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, UBND, UB MTTQ phường, các ban ngành đoàn thể phường, Ban chỉ huy Công an phường, Ban chỉ đạo Đề án 06 của phường, thành viên các Tổ công tác thực hiện Đề án tại tổ dân phố.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thịnh, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường khẳng định, bước đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho thấy những lợi ích của Đề án gồm: Đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý cư trú, tinh giản các giấy tờ cần thiết để thực hiện các thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại của công dân, tiết kiệm cho Nhà nước kinh phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ nhưng tăng cường tính chính xác, nhanh chóng các hoạt động nghiệp vụ.
       Hội nghị đã được nghe Trung tá Bùi Văn Huy - Trưởng Công an phường, phổ biến, truyền đạt các nội dung của Đề án 06, các câu hỏi thường gặp, giải đáp các thắc mắc của người dân liên quan đến Đề án 06, về mã định danh cá nhân điện tử.
        Để đảm bảo công tác triển khai Đề án đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thịnh, Chủ tịch UBND phường - Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 của phường đề nghị đơn vị, các tổ công tác phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thực hiện một số nội dung:

- Các đơn vị, các tổ dân phố tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc các nội dung Đề án nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa nhận thức, tầm quan trọng của việc thực hiện Đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn phường; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến Đề án số 06, đưa nội dung này trở thành công tác trọng tâm, xuyên suốt trong năm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú về lợi ích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06 cho người dân, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan quản lý để tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp nhằm bảo đảm thành công của Đề án.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, đặc biệt là Công an phường tăng cường công tác tham mưu UBND phường trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; bám sát các cơ quan chức năng của Quận, Thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo đúng tiến độ.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình xây dựng và vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm mọi dự án công nghệ thông tin khi triển khai phải có cấu phần tương xứng về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng.

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức