PHƯỜNG PHÚ LÃM TỔ CHỨC TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, HĐND QUẬN HÀ ĐÔNG VÀ ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI CỬ TRI

         Thực hiện Nghị định số 32 ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Tp. Hà Nội; văn bản số 130, ngày 20 tháng 5 năm 2022 của HĐND quận Hà Đông về hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND quận Hà Đông; thông báo số 2273 ngày 25/3/2022 của UBND phường về tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND phường với nhân dân lần 1 năm 2022 và Chương trình phối hợp giữa UBND và UB MTTQ phường năm 2022.

Ngày 31/5/2022, UB MTTQ phường Phú Lãm phối hợp với Tổ đại biểu số 6, HĐND quận Hà Đông và UBND phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND quận Hà Đông và đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với đại biểu cử tri về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022.

 Về dự với hội nghị tiếp xúc với cử tri có các ông, bà Tổ đại biểu số 6 HĐND quận Hà Đông. Đại biểu phường Phú Lãm có các ông, bà trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực UBND, BTT UB MTTQ phường, trưởng các ngành, bộ phận, đoàn thể của phường. Các ông bà bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác mặt trận. và 125 ông, bà cử tri đại diện cho 9 TDP.

 Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của quận. Báo cáo của UBND quận trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XXI. Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của phường. Báo cáo của UBND phường về kết quả giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân tại kỳ đối thoại trước.

 

Với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm cao của cử tri nhằm góp phần xây dựng quận Hà đông và phường Phú Lãm phát triển bền vững, hội nghị đã có 6 ý kiến, kiến nghị trên các vấn đề: quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và quản lý di tích.

 Toàn bộ những nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được bà Nguyễn Thị Thịnh - Phó BT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường Phú Lãm và ông Nguyễn Quang Hợp -  QUV, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lương – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6 HĐND quận trả lời và tiếp thu giải quyết các nội dung nêu trên của các cấp có thẩm quyền. Đây đều là những ý kiến mang tính xây dựng để góp phần đưa Quận Hà Đông, phường Phú Lãm ngày một phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thịnh - Phó BT Đảng uỷ - Chủ tịch UBND phường Phú Lãm

ông Nguyễn Quang Hợp -  QUV, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lương – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6 HĐND quận  

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức