Phường Phú Lãm đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký quân nhân dự bị và dân quân tự vệ năm 2022

​Sáng ngày 3/4, UBND phường Phú Lãm tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi; phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; đăng ký quân nhân dự bị; phương tiện kỹ thuật; dân quân tự vệ năm 2022.

 

Ban CHQS đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về cân nặng, chiều cao… của các thanh niên.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, triển khai tới từng khu dân cư nên nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đã được nâng cao. Việc tổ chức đăng ký diễn ra đảm bảo quy trình, thủ tục tạo được thuận lợi cho các thanh niên đến tham gia và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. 

Việc tổ chức đăng ký nhằm nắm chắc về số lượng, chất lượng nam công dân đủ 17 tuổi trong năm; nam, nữ đủ 18 tuổi đăng ký, bổ sung vào lực lượng dân quân tự vệ, nữ có chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cần cho quân đội và nam công dân trong độ tuổi SSNN để từ đó quản lý và nắm chắc nguồn tuyển quân, bổ sung vào lực lượng DQTV, DBDV bảo đảm chính xác, chất lượng cao, công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật.

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức