Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 của UBND phường Phú Lãm