Quyết định Về việc đưa TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phú Lãm