Tham gia khu gian hàng chung thành phố Hà Nội tại Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022

Chương trình Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết Du lịch Hà Nội năm 2022, sẽ diễn ra tại huyện Phú Xuyên và huyện Chương Mỹ (Hà Nội) từ ngày 17–26/6/2022.

Chú thích ảnh

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức; với mục tiêu đẩy mạnh công tác giới thiệu quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái nông nghiệp ngày càng phát triển, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, bảo tồn giá trị làng nghề truyền thống, kích cầu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, thích ứng linh hoạt - phục hồi phát triển kinh tế sau khi đại dịch COVID- 19 cơ bản đã được thành phố Hà Nội kiểm soát tốt.

Văn bản chi tiết cụ thể về việc mời tham gia khu gian hàng của Trung tâm xúc tiến đầu tư xây dựng thương mại:

File đính kèm: 

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức