Thông báo Tổ chức ra quân đảm bảo TTATGT, TTCC, TTĐT, giải quyết các vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè dọc tuyến khu nhà ở xã hội Phú Lãm thuộc Tổ dân phố 3 phường Phú Lãm

Xem thêm thông báo