Thông báo Niêm yết công khai Bản đồ phục vụ công tác Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư. Dự án: Khu đất thu hồi phạm vi ngoài chỉ giới đường đỏ dự án ĐTXD đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn phường Phú Lãm