Thông báo về việc rà soát danh sách cán bộ, chiến sỹ LLVT và DQTV tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch 12 ngày đêm "Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không" năm 1972 trên địa bàn phường Phú Lãm