Thông báo về việc triển khai thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ thu hồi đất tỷ lệ 1/500 phục vụ BTHT & TĐC dự án: Đường vành đai 4 vùng Thủ đô trên địa bàn quận Hà Đông, đoạn qua phường Phú Lãm.