Thông báo v/v Kê khai các vị trí mộ chưa có thông tin tại Nghĩa trang nhân dân quận thời điểm từ năm 2006 trở về trước do Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông thực hiện

Xem thêm thông báo