Thông báo v/v Niêm yết công khai hồ sơ cấp GCNQSD đất ở lần đầu trên địa bàn phường Phú Lãm

Xem thêm thông báo