Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 21/6/2022 của Ban Tuyên giáo Thành phố Hà Nội về “Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)”   và chương trình công tác năm 2022 về tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong năm, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông đã có Hướng dẫn số 56-HD/BTGQU ngày 28/6/2022 về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). Theo đó, công tác kỷ niệm sẽ bao gồm nhiều hoạt động như:  Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa; tổ chức Lễ kỷ niệm cấp bộ, ngành; Chương trình cầu truyền hình trực tiếp; tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc...

 

Chi tiết Hướng dẫn số 56-HD/BTGQU ngày 28/6/2022 của Ban Tuyên giáo quận ủy xin xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Nguồn: 

Ban tuyên giáo Quận ủy

Viết bình luận

Xem thêm tin tức