Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo lịch trực tiếp công dân của HĐND phường Phú Lãm tháng 12 năm 2017
Thông báo lịch tiếp dân của UBND phường Phú Lãm tháng 12 nắm 2017
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2017 01/11/2017
Thông báo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính 01/11/2017
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2017
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 10 năm 2017
V/v mức đóng bảo hiểm TNLĐ- BNN và lương cơ sở mới năm 2017 28/06/2017
V/v Thu hồi đất để thực hiện dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị , dân cư quận Hà Đông , tuyến số 4, địa bàn phường Phú Lãm , Phú Lương , Quận Hà Đông ,Thành Phố Hà Nội 16/06/2017
Triển khai cuộc thi "tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt VN - Lào 08/06/2017
Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với 25 thửa đất khu đấu giá Quang Lãm, Phường Phú Lãm , Quận Hà đông , Thành phố Hà Nội. 08/06/2017
V/v công bố ngày bầu cử chức danh Tổ trưởng tổ dân phố 6 , Phường Phú Lãm, nhiệm kỳ 2016 - 2018 10/05/2017
V/v tuyển hợp đồng lao động làm việc tại UBND phường Phú Lãm 13/03/2017
V/v triển khai điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 05/10/2016
Thông báo về việc các trường hợp chưa được giao đất dịch vụ. 24/08/2016
Thông báo thực hiện dịch vụ công mức độ 3 10/08/2016
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013

Trang