Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Công điện số 05 của Thành phố Hà Nội về Tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa chính quyền với công dân, doanh nghiệp toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua nền tảng ứng dụng "Công dân Thủ đô số" - iHaNoi. 05/07/2024
Quyết định V/v phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 01/07/2024
QĐ Về việc đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của UBND phường Phú Lãm 03/06/2024
QĐ Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 23/05/2024
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị Cung cấp thông tin quy hoạch ( theo quy định tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố Hà Nội). 16/01/2024
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 12/01/2024
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Phú Lãm 03/01/2024
Quyết định về việc ban hành quy định công tác tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của UBND cấp phường trên địa bàn Quận Hà Đông 26/12/2023
Quyết định đưa Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 25/12/2023
Quyết định về việc đơn giản hoá quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Văn phòng, Văn hoá thông tin, Lao động thương binh &xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của phường Phú Lãm 16/12/2023
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 23/10/2023
Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2023 của UBND phường Phú Lãm 06/10/2023
Thông tư 17 /2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 25/09/2023
Quyết định về việc ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 14/09/2023
Quyết định đưa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường ra thực hiện tại Bộ phận Một cửa phường 06/09/2023
Luật số 16/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Giá 22/06/2023
Luật số 17/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Hợp tác xã 22/06/2023
Luật số 20/2023/QH của Quốc hội: Luật Giao dịch điện tử 24/06/2023
Luật số 22/2023/QH15 của Quốc hội: Luật Đấu thầu 24/06/2023
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 24/06/2023

Trang