Văn bản

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội 09/03/2022
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 23/12/2021
Nghị định số 120/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 24/12/2021
Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 07/02/2022
Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 07/02/2022
Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 07/02/2022
V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UB 17/01/2022
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2018/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀN 28/12/2021
Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh kèm theo QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố 29/12/2021
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo 30/01/2022
Về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao 07/09/2021
Về công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao 07/09/2021
Quyết định Về việc đưa TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường ra thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phú Lãm 26/08/2021
Quyết định vv công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 08/06/2021
Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930-3/2/2021) và mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 12/01/2021
Tổ chức phong trào thi đua phát huy sáng kiến kinh nghiệm và đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2019 10/07/2019