Kế hoạch Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

Văn phòng UBND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức