Kế hoạch Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường Phú Lãm giai đoạn 2022-2025

Chi tiết Kế hoạch xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

BP LĐ TB&XH phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức