Kế hoạch Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả DVC trực tuyến trên địa bàn phường Phú Lãm

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

Văn phòng UBND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức