Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trongt ình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn phường Phú Lãm

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

BP VHTT phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức