Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng phường Phú Lãm, giai đoạn 2022 - 2025

File đính kèm: 

Thực hiện: 

Văn phòng UBND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức