Kế hoạch Xử lý, khắc phục các vi phạm trên đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công trên địa bàn phường Phú Lãm

chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

BP ĐỊA CHÍNH - XD

Viết bình luận

Xem thêm tin tức