Kế hoạt Tập trung triển khai các nhiệm vụ quản lý khai thác và kinh doanh chợ Xốm phường Phú Lãm

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm: 

Thực hiện: 

Kế toán phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức