QĐ Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Số văn bản: 

182

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

23/05/2024

Người ký: 

Nguyễn Thị Thịnh - CT UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

QĐ Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản