Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Phú Lãm

Số văn bản: 

14

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

03/01/2024

Người ký: 

Nguyễn Thị Thịnh - CT UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Trích yếu: 

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Lĩnh vực: 

  • Kinh tế - Tài chính - Thương mại - Xã hội

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản