QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Số văn bản: 

867/QD-UBND

Ký hiệu văn bản: 

/QD-UBND

Ngày ban hành: 

09/03/2022

Người ký: 

Lê Hồng Sơn - Phó CT UBND Thành phố Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Xem thêm văn bản