Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh kèm theo QĐ số 48/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND Thành phố

Số văn bản: 

31

Ký hiệu văn bản: 

31/2021/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

29/12/2021

Người ký: 

Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Lĩnh vực: 

  • Văn hóa - Xã hội-Giáo dục - Thể dục thể thao

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản