Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023

Số văn bản: 

240

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

12/01/2024

Người ký: 

Lê Hồng Sơn - Phó CT UBND Thành phố Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Lĩnh vực: 

  • Pháp luật

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản