Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo thời hạn hết hiệu lực của Thông tu 26/TT-BTNMT và việc dừng không tiếp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản sau ngày 01/4/2018 trên địa bàn quận Hà Đông 01/03/2018
Thông báo lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 4 - 2018
Hướng dẫn thực hiện TTHC lĩnh vực Tôn giáo 16/03/2018
thông báo đưa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ra thực hiện tại bộ phận 1 cửa phường 16/03/2018
Thông báo niêm yết công khai TTHC đang thực hiện tại phường 16/03/2018
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3 năm 2018
Thông báo về việc cấp, đổi thẻ xe buýt miễn phí
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2018 của UBND phường 01/03/2018
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2018 của HĐND phường 01/03/2018
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2018 01/02/2018
Thông báo lịch tiếp dân của HĐND phường Phú Lãm tháng 2 năm 2018
Thông báo lịch tiếp dân của UBND phường Phú Lãm tháng 2 năm 2018
Thông báo nghỉ Tết, lễ năm 2018
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1 năm 2018
Thông báo niêm yết công khai và thực hiện TTHC mới thuộc lĩnh vực giáo dục
Thông báo lịch tiếp dân của HĐND phường Phú Lãm tháng 1 năm 2018 01/01/2018
Thông báo lịch tiếp dân của UBND phường Phú Lãm tháng 1 năm 2018 01/01/2018
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 12 năm 2017
Thông báo lịch tiếp dân của UBND phường Phú Lãm tháng 12 nắm 2017
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2017 01/11/2017

Trang