V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UB

Số văn bản: 

247

Ký hiệu văn bản: 

/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 

17/01/2022

Người ký: 

Lê Hồng Sơn - Phó CT UBND Thành phố Hà Nội

Ban chấp hành: 

  • Thành phố

Trích yếu: 

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Lĩnh vực: 

  • Pháp luật

Chủng loại văn bản: 

  • Quyết định

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản