Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
TB lịch trực chợ xốm trên địa bàn phường Phú Lãm 27/07/2021
Thông báo V/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 tại trụ sở UBND phường và Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả TTHC-UBND phường Phú Lãm 24/07/2021
TB tiếp tục đăng ký tiêm Vắcxin Covid-19 trên địa bàn phường Phú Lãm 26/07/2021
Thông báo v/v Dừng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn phường, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 24/07/2021
THÔNG BÁO Về việc công khai mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A991302 do UBND huyện Thanh Oai cấp ngày 02/10/1998 mang tên Hàn Đình Hùng. 20/07/2021
Thông báo v/v Tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân UBND phường Phú Lãm 20/07/2021
Thông báo Về việc nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực môi trường đô thị trên địa bàn phường Phú Lãm 09/07/2021
Thông báo v/v Tiếp tục đăng ký, kê khai đất dịch vụ trên địa bàn phường Phú Lãm 09/07/2021
Thông báo v/v Điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Lãm 08/07/2021
Thông báo V/v tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân trên địa bàn.(đối thoại lần 1) 08/07/2021
Thông báo về việc đăng ký tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 đối với người dân cư trú trên địa bàn phường Phú Lãm 08/07/2021
Thông báo v/v Lấy ý kiến nhân dân về mẫu bàn đá đặt tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Phú Lãm 30/06/2021
Kết quả giải quyết TTHC tháng 7 01/07/2021
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2021 của UBND phường 23/06/2021
Thông báo Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 29/06/2021
Thông báo rà soát các hộ sản xuất kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nhu cầu vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm 25/06/2021
TB v/v tổ chức rà soát, xét duyệt lại mức độ khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính Phủ, Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH trên địa bàn phường PL 23/06/2021
TB vV tổ chức HN đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2021 14/06/2021
TB khởi công xây dựng Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích chùa và Miếu (đền) Thanh Lãm giai đoạn 2 phường Phú Lãm, quận Hà Đông, HN 11/06/2021
TB về việc công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020 09/06/2021

Trang