Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo v/v Niêm yết công khai danh sách các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và nhân dân ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2021 23/09/2021
Thông báo Về việc thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn phường 23/09/2021
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ kê khai (đợt 3) Hưởng chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 20/09/2021
Thông báo vv rà soát danh sách và triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố (Đợt bổ sung) 20/07/2021
Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo NQ68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ (Đợt 4) 18/09/2021
Thông báo v/v Tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế 16/09/2021
Thông báo v/v Kết thúc thời gian cách ly đối với vùng cách ly y tế tại ngõ 10, Tổ 7, phường Phú Lãm 18/09/2021
Thông báo Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh cung cấp hàng hóa thiết yếu và các cơ sở kinh doanh khác trên địa bàn phường Phú Lãm 18/09/2021
Thông báo v/v Rà soát, thống kê NLĐ, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê 12/09/2021
Thông báo v/v Chi trả trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội tháng 9 10/2021 và đối tượng lao động không có giao kết HĐLĐ đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo NQ 68 (đợt 2) 12/09/2021
kết quả giải quyết TTHc tháng 9 01/09/2021
Thông báo V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo NQ68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ (Đợt 3) 01/09/2021
Thông báo Về việc Nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Phú Lãm 01/09/2021
Thông báo v/v Ngừng hoạt động đối với các cơ sở nhà thuốc 30/08/2021
TB niêm yết công khai danh sách NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 3642/QĐ-TTg (đợt 2) 27/08/2021
Thông báo Về việc niêm yết công khai TTHC đang thực hiện tại cấp xã, phường trên địa bàn Hà Nội 26/08/2021
THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021) 24/08/2021
Thông báo Về việc triển khai ký cam kết thực hiện “Gia đình an toàn phòng, chống Covid-19" 24/08/2021
Thông báo niêm yết công khai hồ sơ kê khai (đợt 2) hưởng chính sách hỗ trợ đối với các hộ KD theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 23/08/2021
Thông báo Kết thúc niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 36 19/08/2021

Trang